Tuesday, June 03, 2014

International Cartoon Competition “Peace through Children”


Uluslararası Karikatür Yarışması

Uluslararası Barış ve Çocuk

Yarışmanın Amacı:
İzmirin dost ve kardeş kentleri halkların dostluğunu kültür ve sanatın yaratıcı gücüyle pekiştirmek üzere uluslararası
karikatür yarışmasıyla bir araya geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek üzere Uluslararası Karikatür Yarışması düzenliyor.
Bu yıl birincisi düzenlenecek yarışmanın konusu ise Uluslararası Barış ve Çocuk olarak belirlenmiş ve 1 Eylül 2014 Dünya Barış
Gününde neticelenecek şekilde planlanmıştır.
Bugün dünyada binlerce çocuk savaşlar nedeniyle hayatlarını kaybediyor, sakat kalıyor, yerlerinden ediliyor, psikolojik travmalarla
baş başa kalıyor, istismara uğruyor. Tüm savaşlarda önce çocuklar ölüyor, çocukların gülüşleri, düşleri, umutları, gelecekleri
öldürülüyor. Rengi, dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun her çocuğun barış içerisinde büyüme hakkı vardır. Bunu sağlamak
insanlığın ortak sorumluluğudur.
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle, dost ve kardeş kentlerimizdeki karikatür sanatçılarını
yarışmaya katılmaya davet ediyor, çizgilerinin barışa yönelik duyarlılığı ve farkındalığı arttıracağına inanıyoruz.

Katılım Koşulları:
• İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, uluslararası barış ve çocuk konulu Uluslararası Karikatür Yarışması tüm
karikatüristlere açıktır.
• 18 yaşından küçükler yarışmaya, yasal velilerinin izniyle katılabilir. İlgili kişinin velisinin şartları kabul ettiğine dair imzalı dilekçesi
Düzenleme Kuruluna sunulmalıdır.
• Her yarışmacı yarışmaya en fazla 5 karikatür ile katılabilir. Yayınlanmış eserler gönderilebilir. Ancak başka bir yarışmada ödül
kazandığı tespit edilen eser elenir ve ödül kazanmışsa verilen ödül geri alınır.
• Katılımcılar, yarışmaya gönderdiği eserin kendilerine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, karikatürlerin telif hakkıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu karikatürleri eser sahibinin ismini kullanarak çeşitli mecralarda (broşür, sergi, süreli yayınlar,
takvim vb.) değerlendirme hakkına sahiptir. Yarışma katılımcıları, bu şartları kabul etmiş sayılır.
• Yarışmaya İzmir dışından katılıp ödül kazananların, ödül törenine katılmak üzere harcayacağı yol ve konaklama masrafları
kendilerine aittir. Törene katılamayanların ödülleri adreslerine banka aracılığıyla gönderilecektir.
• Seçici Kurulun, yarışmaya katılan karikatürler arasında en yaratıcı bulduğu eserler, albümde yer alacaktır. Sergilenen karikatürlerin
sahiplerine birer albüm gönderilecektir.
• Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserler yarışma dışı bırakılır.

Eserlerin Gönderilmesi:
• Yarışmaya katılım, internet yoluyla yapılacaktır. Yarışmacılar www.izmir.bel.tr/karikatur/tr sitesindeki başvuru formunu doldurmalı
ve eserlerini Karikatür Yarışması menüsünden göndermelidir.
• Gönderilen karikatürler, A4 (21cmx29.7cm) ölçülerinde, RGB renginde, 300 DPI çözünürlüğünde ve JPG formatında olmalıdır.
ZIP veya RAR gibi herhangi bir sıkıştırma programı kullanılmamalıdır.

Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç tarihi:
21 Nisan 2014
Son gönderim tarihi:
1 Ağustos 2014
Sonuçların Duyurulması:
20 Ağustos 2014
Ödül Töreni:
1 Eylül 2014
Ödüller:
Birincilik
1000 ABD doları ve plaket
İkincilik
750 ABD doları ve plaket
Üçüncülük
500 ABD doları ve plaket

Jüri:
Vladimir Kazanevsky
Valeriu Kurtu
Luc Descheemaeker
Eray Özbek
Ömer Çam
Mustafa Yıldız
Sadık Pala
Dr. Pınar Meriç

International Cartoon Competition “Peace through Children”

Objectives of the competition:
Sister and Friend Cities of Izmir gather around the International Cartoon Competition.

The competition is to be organized in order to contribute to the friendship of communities with the creative power of culture and
art as well as strengthen friendship ties between cities. The theme of the competition, which will be held for the first time this year,
 is determined as “Children and International Peace” and the results will be announced on the 1st of  September 2014, the World
Peace Day.

Today, thousands of children lose their lives and are forced to leave their home lands due to wars. They become disabled, suffer
from psychological problems and they are abused. In wars, mostly children die first and for those who survive; they don’t smile
anymore since their dreams, hopes and future are taken away from them. Every child has the right to grow up in peace regardless
of their color, language, religion and ethnic
origin. Ensuring this is the joint
responsibility of humanity.
With this consciousness, Izmir
Metropolitan Municipality would
like to invite the cartoonists living
in our sister and friend cities to
participate in the competition;
we believe that their works will
increase the sensibility and
awareness for peace.

Rules of Participation:
• The International Cartoon Competition with the theme of “Children and International Peace” organized by ‹zmir Metropolitan
Municipality is open to all cartoonists.
• Competitors who are under the age of 18 must participate in the competition with the permission of their parents. A document,
which shows the acceptance of the conditions, must be signed by the parents and submitted to the Organizing Committee
• Each competitor is allowed to participate in the competition with maximum 5 cartoons. The cartoons that will be sent to the
competition may have been published previously; but had not been awarded from a competition. The cartoons that are found
out to be rewarded before will be disqualified and the prize will be taken away.
• Participants who send cartoons to the competition are considered to have declared and committed that these works belong to
themselves. Izmir Metropolitan Municipality does not accept any responsibility for permission and copyrights about the participants’
cartoons.

• The cartoons can be used on different platforms (brochure, exhibition, periodicals, calendar, etc.) with the artist's name by Izmir
Metropolitan Municipality. Participants are considered to have accepted these conditions beforehand.
• Transportation and accommodation expenses of the winners will not be covered by ‹zmir Metropolitan Municipality. The prizes of
the winners who could not attend the award ceremony will be deposited to their bank accounts.
• The cartoons which are found to be the most creative by the jury will be exhibited and will be put into an album. The cartoonists of
all the exhibited cartoons will be offered or sent the album after the award ceremony.
• The cartoons that do not comply with the terms and conditions of the competition will be cancelled and disqualified from the competition.       

Digital Delivery of the Cartoons:
• Applications will be sent via internet. Participants must fill in the application form on www.izmir.bel.tr/cartoon/en and click on
 the “Cartoon Competition” to upload their cartoons.
• The cartoons must be sent in A4 size (21cmx29.7cm) RGB color, 300 DP‹ resolution and JPG format. Any compressor
programs such as ZIP or RAR cannot be used.

For questions and further information:
‹zmir Metropolitan Municipality,
EU and Foreign Relations Department
Cumhuriyet Bulvari No:1
Konak izmir / TURKIYE
Tel: +90232 293 14 84 
Fax:+90232 293 11 56

www.izmir.bel.tr
international@izmir.bel.tr
Competition Calendar:
Commencement: 21 April 2014
Deadline for application: 1 August 2014
Announcement of the Results: 20 August 2014
Award Ceremony: 1 September 2014

Prizes:
Championship:
$1000 and Plate
Second Prize:
$750 and Plate
Third Prize:
$500 and Plate

Jury:
Vladimir Kazanevsky
Valeriu Kurtu
Luc Descheemaeker
Eray Özbek
Ömer Çam
Mustafa Yıld›z
Sad›k Pala

Dr. Pınar Meriç

Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?