Sunday, December 26, 2010

ATHANASIOS EFTHIMIADIS DEATH HAS...

ATHANASİOS EFTHİMİADİS VEFAT ETTİ...

Karikatürcü Örgütleri Federasyonu FECOnun Yunanistandaki FECO-Levadia Başkanı Yannis Gerouliastan alınan bilgiye gore, tanınmış Yunan karikatür sanatçısı ve FECO-Levadia Başkan Yardımcısı Athanasios Efthimiadisin bugün öldüğü öğrenildi…
Athanasios Efthimiadis, 1944 yılında, İstanbul'da doğdu...
1968 yılında "İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Fakültesi"nden mezun oldu... 1976 yılından beri Atina'da yaşamaktadır...
Evli ve iki çocuk babasıdır... Yunanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arnavutça bilmektedir...
Athanasios Efthimiadis, karikatür sanatına küçük yaşlarda ilgi, hayranlık ve sevgi duymaktaydı ancak, karikatür çizmeye 1990'lı yılların ortalarına doğru başladı... 2000 yılından bugüne uluslararası yarışmalara katılmaya başladı ve birçok başarılar elde etti...
Athanasios Efthimiadis, 2006 yılında, mühendis olarak çalıştığı "PPC of Greece" isimli kurumdan emekliye ayrıldı ve kendini tamamıyla karikatür sanatına adadı...
Ulusal ve uluslararası karikatür etkinliklerinden bugüne dek toplam 38 ödül kazanmıştır; uluslararası karikatür yarışmalarında seçici kurul üyeliği yapmıştır... İspanya'daki "Mizah Akademisi'nin yayınladığı "20.nci Yüzyılın Dünya Çağdaş Grafik Mizahcıları Sözlüğü"nde özgeçmişine ve yapıtlarına yer verilmiştir... Bazı karikatürleri "AB Grafik Mizah Müzesi"ne seçilmiştir... "A Cartoon Approach" isimli bir karikatür albümü mevcuttur…
Athanasios Efthimiadis, Karikatürcü Örgütleri Federasyonu FECOnun Yunan
Levadia Temsilciliğinin Başkan Yardımcısı idi…
*********
ATHANASIOS EFTHIMIADIS DEATH HAS...

Federation of Cartoonists'Organisations FECO Greek President Yannis Geroulias-Levadia give information, the well-known Greek comic artist and Vice President of FECO-Levadia Efthimiadis Athanasios died today...
Athanasios Efthimiadis, in 1944, was born in Istanbul...
In 1968, "Istanbul Technical University - Faculty of Civil Engineering," graduated from... Living in Athens since 1976...
He is married and has two children... Greek, Turkish, English, French and is fluent in Albanian...
Athanasios Efthimiadis, cartoon art in the early years of interest, admiration and love was hearing, but towards the middle of the 1990s began to draw cartoons... Began to participate in international competitions since 2000 and has achieved many successes...
Athanasios Efthimiadis, in 2006, worked as an engineer, "the PPC of Greece" was retired by the institution and has devoted himself entirely of cartoon art...
National and international events of the cartoon so far won a total of 38 awards in international competitions in the cartoon was a member of the selection committee...
In Spain, published by the "Academy of Humor," "20th Century World Dictionary of Contemporary Graphic Humorists" and resume in the works... Some of them are in the "Museum of Graphic Humor EU", what is selected... "A Cartoon Approach" a cartoon album is available...
Athanasios Efthimiadis, the Federation of Cartoonists' Organisations
FECO'nun was Vice President of the Greek Levadia Representative...

Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?