Friday, January 06, 2017

O Humor do cartoonista Rodrigo de Matos


Happy New year card from Emad SalehiSunday, January 01, 2017

10th INTERNATIONAL DON QUICHOTTE CARTOON CONTEST / 2017 Theme: “Respect differences!“


Societies differ based on their language, religion and racial features. These features create the basics of the “differences” description. In such terms, we may not talk about equality since every body has a different color. Amongst crowds, these concepts are unfortunately referred as discriminators. Whereas these differences should be seen as riches. Whilst facing differences, we should acknowledge everybody as they are and respect their differences. Respecting people’s thoughts, lifestyles, views of life are a must in the first place for societal values. These differences shouldn’t be a reason for imposition, othering and end up into opression. People’s values, lifestyles, visions, beliefs, anticipations, tastes, perceptions and interpretations pof the World may differ. All of them represents the riches of life. Acknowledging, understanding the other and whatever his/her differences are, knowing that he/she also owns all the rights we do, elevates our humanist side and universality. 
In a society where some masses want the others to be just like themselves and rejecting the others’ cultural heritage representing the differences is a menace towards societal values. In any society, all the people must live in equal conditions and rights. Every race is different yet all create a harmony like a rainbow when joined. We deserve living in a colorful World independent of race, language and religion. Respecting the differences.. 
The purpose of our contest is to underline the difference while showing its importance to societies and implement it through the cartoon art.
The Rules of Competition:
1) With participation in competition is possible only by Internet. (respect@donquichotte.org)
2) All submitted work should be participating a contest for the first time. With an offence, there's a risk of deprivation of the achieved prizes.
3) The designs are to be drawn in A3-Size to deliver in 300 dpi dissolution and in Jpeg format. They know both and black-and-white, and to be colored, the coloured representation is exactly the same as the colortechnical treatment of the work is incumbent on not a containment.
4) The closing date of the competition is 15 March 2017.
5) Pre-selective Jury will determine the 100 finalists between dates 20-31st March 2017. Finalists will be presented in social media and on DQ website for the following 10 days.
6) The jury exists, evaluates the works between 01. and 07. April 2017. Results of this evaluation and conception of the price-crowned works are published on 10 April 2017.
7) The award of the prize will take place in the context of the opening of the exhibition in 5 May 2017 in the municipal art gallery Filderstadt.
8) Received caricatures will be securely saved in Don Quichotte's archive. We certainly will get permission from you if we need to use your caricatures for purposes other than displaying it in exhibitions and album. 
9) Contest Album will be developed in pdf and, if sponsored, will be printed.
10) Awarded and best performing cartoons will be exhibited in various European countries.
The Prizes:
- First Prize: 1.000 Euro +Don Quichotte Medal
- Second Prize: 750 Euro +Don Quichotte Medal
- Third Prize: 500 Euro +Don Quichotte Medal
- Special Awards
- 10 Mentions
Preselector Jury:- Hayati Boyacıoğlu/Germany- İsmail Doğan/Belgium- Erdoğan Karayel/Germany
Jury Members: -- Tan Oral/Turkey- Gürbüz Doğan Ekşioğlu/Turkey- Elena Ospina/Colombia- Peter Nieuwendijk/Netherlands- Jitet Koustana/Indonesia- Marco De Angelis/İtaly- Walter Toscano/Peru- Valeriu Kurtu/Germany- Ivailo Tsvetkov/Bulgaria- Hicabi Demirci/Turkey- Hayati Boyacıoğlu/Germany- Erdoğan Karayel/Germany
Technich Assistance: Saadet Demir Yalçın/Turkey

10. DON QUICHOTTE ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI / 2017
Konu: "Farklılığa Saygı"
Dünya üzerinde yaşayan toplumlar dil, din ve ırksal özelliklerine göre ayrışır. Bunlar "Farklılık" tanımını oluşturan temel özelliklerdir. Bu anlamda eşitlik söz konusu olmayabilir. Zira her bireyin ayrı bir rengi vardır. Geniş kitleler içinde bu kavramlara günümüzde ne yazık ki, ayrıştırıcı anlamlar yüklenmiştir. Oysa bu farklılıkları birer zenginlik olarak görmemiz gerekir. Farklılıklar karşısında yapılması gereken şey, insanları olduğu gibi kabullenmek ve onların farklılıklarına saygı duymaktır. İnsanların düşüncelerine, yaşam tarzlarına, hayata bakışlarına saygı göstermek toplumsal değerlerin başında gelir. Bu farklılıklar asla öteleme ve dayatma unsuru olmamalı, baskıya dönüşmemelidir. İnsanların değerleri, yaşam tarzları, olaylara bakış açıları, inançları, beklentileri, zevkleri, dünyayı algılama ve yorumlama şekilleri farklı olabilir. Tüm bunlar hayatın zenginlikleridir. Karşımızdakini tanımak, anlamak ve farklılığı ne olursa olsun, sahip olduğumuz tüm haklara onun da sahip olduğunu bilmek hümanist yanımızı ve evrenselliğimizi yüceltir. 
Toplumda bazı kitlelerin diğerlerini de kendilerine benzetmek istemeleri, onların kültürel mirası olan farklılıklarını reddetmeleri toplumsal değerlere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hangi toplum olursa olsun tüm bireyler eşit koşullarla ve haklarla yaşayabilmelidir. Her ırkın renkleri ayrıdır ama birleştiğinde gökkuşağı örneği muhteşem bir ahenk oluşur. Hangi ırktan, dilden, dinden olursak olalım rengarenk bir dünyada yaşamak hepimizin hakkıdır. Farklılıklara saygı duyalım.
Bu yarışmayı düzenlemekteki amacımız, farklılığı irdeleyerek, toplumların yaşamındaki önemini vurgulamak ve hayata geçirilebilmesine karikatür sanatıyla katkıda bulunmaktır.
Yarışma Koşulları:
1) Yarışmaya sadece internet üzerinden (respect@donquichotte.org) katılınabilir.
2) Yarışmaya katılacak karikatürlerin daha önce hiç bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ödülün geri alınabilmesi söz konusu olabilecektir.
3) Karikatürler A3 boyutunda, 300 dpi ve JPG formatında olacaktır. (Siyah-beyaz veya renkli olabilir, her türlü boyama tekniği serbesttir.)
4) Yarışmaya son katılım tarihi 15 Mart 2017'dir.
5) Ön Seçici Kurul 20-31 Mart 2017 tarihleri arasında gelen karikatürlerden 100 finalist belirleyecek.
Finalistler 10 gün boyunca sosyal medyada ve DQ internet sitesinde yayınlanacaktır.
6) Seçici kurul, gelen karikatürleri 1-7 Nisan 2017 arası değerlendirecek, sonuçlar 10 Nisan 2017 tarihinde açıklanacaktır.
7) Ödül töreni ve sergi, 5 Mayıs 2017 tarihinde Filderstadt Sanat Galerisi‘nde gerçekleşecektir.
8) Gönderilen karikatürler Don Quichotte arşivinde muhafaza edilecektir. 
9) Yarışma albümü pdf olarak hazırlanacak, gerekli sponsor desteği sağlanırsa bastırılacaktır.
10) Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan karikatürler, Avrupa'nın değişik ülkelerinde sergilenecektir.
Ödüller:
- Birincilik Ödülü: 1.000 Euro+Don Quichotte Madalyası
- İkincilik Ödülü: 750 Euro+Don Quichotte Madalyası
- Üçüncülük Ödülü: 500 Euro+Don Quichotte Madalyası
- 10 adet Mansiyon
Ön Seçici Kurul:- Hayati Boyacıoğlu/Almanya- İsmail Doğan/Belçika- Erdoğan Karayel/Almanya
Seçici Kurul:- Tan Oral/Türkiye- Gürbüz Doğan Ekşioğlu/Türkiye- Elena Ospina/Kolombiya- Peter Nieuwendijk/Hollanda- Jitet Koustana/Endonezya- Marco De Angelis/İtalya- Walter Toscano/Peru- Valeriu Kurtu/Almanya- Ivailo Tsvetkov/Bulgaristan- Hicabi Demirci/Türkiye- Hayati Boyacıoğlu/Almanya- Erdoğan Karayel/Almanya

Teknik Asistan: Saadet Demir Yalçın/Türkiye

Happy New Year cards from cartoonists friends

 Cival Einstein
 Karry
 Lailson
Trevim

This page is powered by Blogger. Isn't yours?