Thursday, May 07, 2015

Bases do Certame de Caricatura


O Club de Prensa de Ferrol,  convoca o Primeiro  Certame  da Caricatura , coas seguintes bases:
1. Poderán participar caricaturistas profesionais e afecionados de calquera nacionalidade.
2. Cada participante presentará 2 caricaturas. Unha terá como modelo o escritor ferrolán Gonzalo Torrente Ballester. As outra caricatura será de libre elección do participante.
3. As caricaturas enviaranse ao correo info@clubdeprensadeferrol.com,                             en formato dixital con dimensións DIN A3, en JPF ou TIFF e 300 d.p.i. de resolución, sen sobrepasar os 5Mg.
4. O prazo de recepción dos traballos presentados remata ás 24 horas do día 15 de xullo de 2015.
5. O fallo do Xurado farase público o 26 de xullo de 2015. As decisións do Xurado, formado por coñecidos profesionais das artes plásticas, serán inapelabeis.
6. Haberá un único premio en metálico de 600 euros e o gañador levará, ademais, un Trofeo realizado por un artista recoñecido internacionalmente. Os traballos finalistas recibirán un diploma. O gañador enviará ao Apartado de Correos 283 de Ferrol. Código Postal 15480, os orixinais dos traballos presentados en canto se lle comunique o fallo do xurado.

Bases del Certamen de Caricatura
El Club de Prensa de Ferrol,  convoca el Primer  Certamen  de Caricatura , con las siguientes bases:
1. Podrán participar caricaturistas profesionales y aficionados de cualquier nacionalidad.
2. Cada participante presentará 2 caricaturas. Una tendrá como modelo el escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester. La otra será de libre elección del participante.
3. Las caricaturas se enviaran al correo info@clubdeprensadeferrol.com,                                                                        en formato digital con dimensiones DIN A3, en JPF o TIFF y 300 d.p.i. de resolución, sin sobrepasar los 5Mg.
4. El plazo de recepción de los trabajos presentados termina a las 24 horas del día 15 de julio de 2015.
5. El fallo del Jurado se hará público el 26 de julio de 2015. Las decisiones del Jurado, formado por conocidos profesionales de las artes plásticas, serán inapelables.

6. Habrá un único premio en metálico de 600 euros y el ganador llevará, además, un Trofeo realizado por un artista reconocido internacionalmente. Los trabajos finalistas recibirán un diploma. El ganador enviará al Apartado de Correos 283 de Ferrol. Código Postal 15480, los originales de los trabajos presentados en cuanto se le comunique el fallo del jurado.

Wednesday, May 06, 2015

The International Cartoon Contest, Haifa - Israel 2015



Tuesday, May 05, 2015

Freedom of Press - Liberdade de Imprensa cartoon de Xaquin Marin



ARTEFACTO Nro. 68

En esta edición de mayo, tenemos una entrevista con el ilustrador chileno Martí, que nos habla de su proceso creativo; también un homenaje el gran maestro Sixto Valencia, que murió el mes pasado y que nos ha dejado un gran legado con su personaje Memín Pengüin.

Hablamos de la famosa tira Dilbert y mucho más.

Pueden descargarla gratuitamente desde aquí:
https://drive.google.com/file/d/0Byi4elVrQe0DQjQ4ODB6YXhEYWM/view?usp=sharing


In May this year, we have an interview with the Chilean illustrator Martí, who talks about his creative process; also a tribute Grandmaster Sixto Valencia, who died last month and has left us a great legacy with his character Memin Penguin.
We talked about the famous strip Dilbert and more.

You can download it free here:
https://drive.google.com/file/d/0Byi4elVrQe0DQjQ4ODB6YXhEYWM/view?usp=sharing

Monday, May 04, 2015


FENAMİZAH e-humor magazine NEW ISSUE IS LIVE !
FENAMiZAH / May, 2015 - No: 39
The follow to read online & download:
and on the other digital platform:
The published with the contribution of the worldwide authors. Thanks to all!
for your works and communication
reminder for the next issue..
if you want send yours works for next issue
DEADLINE: May 15,
Best regards...
- - - - -
aziz yavuzdoğan
grafik tasarımcı & karikatürist  / graphic designer & cartoonist
yayın yönetmeni  / editor in chief 
FENAMİZAH e-dergi
dijital platformlar:
ISSUU: 
DMAGS: 
TURKCELL: 



CONTEST OF THE INTERNATIONAL COMICS FESTIVAL BELGRADE 2015


INTERNATIONAL COMICS FESTIVAL
Happy Gallery SKC Belgrade, September 24th – 27th , 2015
INTERNATIONAL COMICS FESTIVAL CONTEST 2015
APPLICATION DEADLINE:  AUGUST 15th, 2015

Address:    SKC Happy Gallery
                   SALON STRIPA
                   Kralja Milana 48
                   11000 Belgrade
                   Serbia

Propositions and rules:  

Awards & Prizes:            

Additional information:              www.salonstripaskc.rs        http://www.facebook.com/comicsfest                                          
                                                     e-mail: srecnagalerija@skc.rs




APPLICATION FORM FOR

INTERNATIONAL COMICS FESTIVAL CONTEST 2015

 
Deadline:
August 15, 2015
Sending address:
SKC Happy Gallery
SALON STRIPA
Kralja Milana 48
    11000 Belgrade, SERBIA
Date of the Festival:
     September 24 – 27, 2015
No. / Category / Decision of jury   (to be filled in by jury)
 



 above 15 years of age

 15 years of age or below


 exhibition       out of exhibition

 award

About the comic    (to be filled in by applicant)
 
Title:


Number of pages:
        


About the author / authors   (to be filled in by applicant)

 

Name and Surname:

           Writer

            Artist

       Colorist




Date of Birth: (Day, Month and Year)




Address:
(Street, City and Country)



Contact
Tel:   Mobile:                 E-mail:









Citizenship:



 Sender (one of the authors)  (to be filled in by applicant)

 
Name and Surname:

Signature:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?