Tuesday, May 29, 2018

Olense Kartoenale 2018


Hello cartoonist,
Beste cartoonist,

In the past you have participated at the contest of the Olense Kartoenale.
De voorbije jaren nam je deel aan onze cartoonwedstrijd van de Olense Kartoenale.

The new regulation of the Olense Kartoenale 2018 is available. The main theme is ‘Safety at work'. Also this year Amnesty International offers a special prize to the best cartoon with theme ‘Right to decent work’.
The deadline is 10 september 2018 at 12.00 AM midnight.

Het hoofdthema van 2018 is ‘Veiligheid op het werk’. Het thema van de prijs van Amnesty International is ‘Recht op waardig werk’.
De deadline is 10 september 2018 om 0.00 uur Belgische tijd.

Good luck!
Veel succes!
Best regards,
Met vriendelijke groeten,

Hilde Driesmans, beleidsmedewerker Vrije Tijd (cultuur en toerisme)
Lokaal bestuur Olen, Vrije Tijd, 014 27 94 21, www.olen.be


Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?